ضمن اعلام همدردی با هموطنان عزیز حادثه دیده در زلزله شهرستان خوی، شورای عالی جهت کمک به این عزیزان شماره حساب و شماره کارت معرفی کرده است.

کمک به هموطنان زلزله زده خوی