برنامه اخلاق در مکتب حاج قاسم

برنامه اخلاق در مکتب حاج قاسم روز دوشنبه 1403/4/4 ساعت 6:30 در حسینیه ثارالله برگزار میگردد.

اخلاق در مکتب حاج قاسم

دستورالعمل نحوه لبرخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها

دستورالعمل نحوه لبرخورد با تخلفات ساختمانی

نشست مشترک هیئت مدیره کانون کارشناسان و مرکز مشاوران قوه قضائیه با آقای میرزابیگی معاونت محترم قاضی دادگستری استان کرمان و روسای دادگستری های جنوب استان

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون و حاج آقای ابراهیمی معاون محترم توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان

اهم مشکلات در راستای اجرائی شدم هدف چهارم از برنامه هتی عملیاتی سال 1403 از ناحیه مراجع کارشناسی استان

نامه معاونت محترم قضایی دادگستری

اهم مشکلات در راستای اجرائی شدم هدف چهارم از برنامه های عملیاتی سال 1403 از ناحیه روسا و دادستانهای استان

نامه معاونت محترم قضائی دادگستری