قابل توجه کارشناسان محترم

با توجه به راه اندازی سامانه جامع ارجاع کار عادلانه کارشناسی 2020 توسط شورای عالی، لطفا به سامانه (2020kanoon.ir) مراجعه و نسبت به تعریف امضا طبق راهنما اقدام نمایید.

برای ثبت امضا خود از لینک با استفاده از گوشی خود اقدام فرمایید

*توجه*

در صورت نداشتن رمز ورود به لینک (2020kanoon.ir) مراجعه فراموشی رمز را انتخاب سپس شماره موبایل و کد امنیتی را وارد یک پیامک برای شما ارسال شده با استفاده از کد پیامک و ثبت دو مرحله ای رمز ورود نسبت به تغییر رمز خود اقدام فرمایید.

در صورت عدم دریافت پیامک به بخش انفورماتیک کانون مراجعه و یا با شماره 3618 داخلی 6 تماس حاصل فرمایید

متقاضی

کارشناس

ثبت امضاء کارشناس