برگزاری دوره آموزشی نرم افزار های پیش نیاز تفسیر عکس های هوایی به صورت آنلاین و حضوری در تاریخ 23 بهمن ماه 1401.

مدرس : آقای دکتر آبکار

مباحث مطروحه: آشنایی و کار با دستگاههای GPS