نصب بیلبورد، پرتابل، و بنر در سطح شهر، دادگستریها، دادسراها و ادارات سراسر استان کرمان