نشست مشترک هیئت مدیره کانون کارشناسان و مرکز مشاوران قوه قضائیه با آقای میرزابیگی معاونت محترم قاضی دادگستری استان کرمان و روسای دادگستری های جنوب استان

در این جلسه در رابطه با رعایت تعرفه قانونی از طرف قضات و مشکلات قرار کارشناسی صادر شده از دفاتر قضائی