نشست مشترک هیئت مدیره و اصحاب رسانه به مناسبت روز کارشناس

تاریخ: اول آبان ماه 1402