تفاهم نامه کمیسیون رفاه کانون با مجموعه پوشاک چهارسوق

با توجه به تفاهم نامه کمیسیون رفاه کانون با مجموعه پوشاک چهارسوق، کارشناسان محترم می توانند با ارائه کارت عضویت کانون از تخفیفات ویژه برخوردار شوند، آدرس: خیابان شریعتی بعد از چهار راه طهماسب آباد مجتمع الماس مال. کمیسیون رفاه کانون کارشناسان