همکاران گرامی
با سلام و احترام
نظر به اینکه در راستای مصوبات مجمع عمومی ارکان و بمنظور تامین اعتبار تکمیل ساختمان کانون مقرر شد تعدادی از واحد های دفتری ساختمان دردست احداث و همچنین ساختمان فعلی کانون از طریق قانونی به همکاران کارشناس و واگذار گردد علیهذا در صورت تمایل جهت تنظیم فرم درخواست حد اکثر تا تاریخ 1402/03/15 دفتر مرکزی سرکار خانم فدایی مراجعه فرمایند.