نوشته های admin

برنامه اخلاق در مکتب حاج قاسم

برنامه اخلاق در مکتب حاج قاسم روز دوشنبه 1403/4/4 ساعت 6:30 در حسینیه ثارالله برگزار میگردد. اخلاق در مکتب حاج قاسم